Ekologické prostriedky – lepšie pre životné prostredie, lepšie pre Vás.

ekologické prostriedky

Trvalé a šetrné zaobchádzanie zo životným prostredím a zdrojmi stojí už roky v popredí nášho záujmu. Ako špecialisti pre čistiace produkty a riešenia u priemyselných používateľov, dbáme na ekologické produkty počnúc surovinami, výrobou, až po dodávku konečnému spotrebiteľovi. Popri tom zohľadňujeme starostlivé zaobchádzanie s energiami a vodnými zdrojmi, ako aj opätovné použitie obalových materiálov. Zároveň podporujeme našich zákazníkov školeniami, detailnými hygienickými plánmi a najnovšími dávkovacími technológiami pri dennom používaní našich produktov – ekonomický a ekologický úžitok pre našich klientov.

hollueco produktovou radou dôsledne dodržuje túto nastúpenú cestu. hollueco je odskúšaná rada eko produktov a široký vyladený systém ekologického čistenia. Pri vývoji bolo mimoriadne dbané na využitie ekologických surovín. Prostriedky presvedčia svojím ekologickým zložením a výbornými čistiacimi výkonmi.

Všetky hollueco prostriedky sú lepšie pre životné prostredie, lepšie pre Vás. Majú minimálne účinky na vodné organizmy, obsahujú malé množstvá nebezpečných látok, sú jednoduché na použitie. Všetky hollueco produkty sú označené značkou „EU – ecolabel“, prípadne sú zaregistrované na rakúskom úrade pre životné prostredie.

Náš produktový špecialista Vám rád poradí s každým detailom.ROZDELENIE PRODUKTOV

  • hollueco produkty na pranie
  • hollueco prostriedky na umývanie riadu a pohárov
  • hollueco kuchynské čističe
  • hollueco umývanie okien a skiel
  • hollueco umývanie a starostlivosť o podlahy
  • hollueco sanitárne čističe
  • hollueco čističe plôch a povrchov
X